Ecofutural

  • montážní hloubka 65 mm
  • systém s tepelnou vložkou
  • hloubka okenního rámu - 65 mm
  • hloubka okenního křídla - 74 mm
  • zasklívací pakety do 50 mm (pevné zasklení) / do 59 mm (okenní křídlo)
  • standardní zasklení je 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*
  • lakujeme v celé paletě RAL K7 a na přání pod daným kódem prášku
0.00 Kč