Pakety pro zasklení

Jednoduché zasklení

 • k dispozici široká škála typů skla
 • k dispozici jsou tloušťky skla od 4 milimetrů
 • možné odstranění otřepů z ostrých hran
 • možné zaoblení rohů
 • ve skle lze vytvořit otvory různých průměrů pro kliky, štítky, upevňovací šrouby atd.

Paket dvou tabuli skla

 • dva skla spojené distančním rámečkem - jedno z nich je pokryté nízkoemisní vrstvou.
 • hliníkový distanční rámeček, který je základním prvkem kombinace
 • prostor mezi skly je standardně vyplněn z 90 % argonem a z 10 % vzduchem
 • Lze dosáhnout součinitele prostupu tepla do Ug = 1,0 W/m²K.
 • lze vytvářet pakety s různou šířkou komponent v jednotce
 • je možné použít teplé distanční rámečky SWISSPACER Ultimate, které snižují součinitel prostupu tepla pro celé okno

Paket třech tabuli skla

 • tři skla spojená distančními rámečky, z nichž dva jsou pokryté nízkoemisní vrstvou
 • hliníkový distanční rámeček, který je základním prvkem kombinace
 • prostor mezi skly je standardně vyplněn z 90 % argonem a z 10 % vzduchem
 • je možné získat součinitel prostupu tepla do Ug = 0,4 W / m²K
 • lze vytvářet pakety s různou šířkou komponent v jednotce
 • je možné použít teplý distanční rámeček SWISSPACER Ultimate
 • doporučuje se pro energeticky úsporné stavby díky výraznému snížení součinitele prostupu tepla
 • krypton lze použít k vyplnění prostoru mezi skly, aby se snížil součinitel prostupu tepla

Paket čtyř tabuli skla

 • čtyři skla spojená distančními rámečky, z nichž tři jsou pokryta vrstvou s nízkou emisivitou
 • možnost volby materiálu distančního rámečku – hliník nebo kompozit (SWISSPACER Ultimate)
 • plyn obsažený v prostoru mezi skly je podle volby složen z 90 % z argonu nebo kryptonu a z 10 % ze vzduchu
 • lze dosáhnout do Ug = 0,3 W/m²K
 • lze vytvářet pakety s různou šířkou komponent v jednotce

Potřebujete poradit?